Logo: FLVB

Fédération Luxembourgeoise de Volleyball

3, route d'Arlon  •  L-8009 Strassen • Luxembourg

Tel: +352 - 48 41 86  •  Fax: +352 48 41 81 

Web: http://www.flvb.lu •  Email: mail@flvb.lu

Fédération Luxembourgeoise de Volleyball

 

Cours d'Arbitre de Volleyball - cycle inférieur - session 2014 - inscription

 

Inscripiton: sport.public.lu

 

D'Kandidaten sollen de Formulär ausföllen an un d’ENEPS schécken,

Ecole Nationale de l'Education Physique et des Sports
Boîte Postale 180
L-2011 LUXEMBOURG
Fax : (+352) 247-83457

eng Kopie och w-e-gl. op d’FLVB, b.p. 2327, L-1023 Luxembourg oder info@flvb.lu

 

Aschreiwung bis den 01.10.2014

 

 

Logo: Facebook