Logo: FLVB

Fédération Luxembourgeoise de Volleyball

3, route d'Arlon  •  L-8009 Strassen • Luxembourg

Tel: +352 - 48 41 86  •  Fax: +352 48 41 81 

Web: http://www.flvb.lu •  Email: mail@flvb.lu

Fédération Luxembourgeoise de Volleyball

D‘SUPER COUPE 2022 geet bei den Dammen u Walfer a bei den Hären u Bartreng!

 

 

Foto: Francis Manderscheid

Ein erster Titel im Volleyball für…?

 

Logo: Facebook