Logo: FLVB

Fédération Luxembourgeoise de Volleyball

3, route d'Arlon  •  L-8009 Strassen • Luxembourg

Tel: +352 - 48 41 86  •  Fax: +352 48 41 81 

Web: http://www.flvb.lu •  Email: mail@flvb.lu

Fédération Luxembourgeoise de Volleyball

Division Cadets - Résultats et Classement

 

Championnat Cadets
Home & Away

Match Home Visitor Result Forfeit Sets
302Volley Bartreng - VBCHEV Diekirch - CHEV
3
-
0
25
-
12
 
25
-
12
 
25
-
9
 
303VC St. Wiltz - VCSWVB Amber-Lënster - VBAL
0
-
3
15
-
25
 
10
-
25
 
12
-
25
 
304CHEV Diekirch - CHEVVC Belair - VCB
3
-
1
26
-
24
 
25
-
21
 
21
-
25
 
25
-
9
 
305VB Amber-Lënster - VBALVolley Bartreng - VB
0
-
3
12
-
25
 
13
-
25
 
18
-
25
 
307VC Belair - VCBVB Amber-Lënster - VBAL
1
-
3
22
-
25
 
12
-
25
 
25
-
20
 
17
-
25
 
308Volley Bartreng - VBVC St. Wiltz - VCSW
3
-
0
25
-
13
 
25
-
21
 
25
-
13
 
310VC St. Wiltz - VCSWVC Belair - VCB
3
-
0
ff
25
-
0
 
25
-
0
 
25
-
0
 
312VB Amber-Lënster - VBALCHEV Diekirch - CHEV
3
-
2
25
-
17
 
19
-
25
 
22
-
25
 
27
-
25
 
17
-
15
 
313VC Belair - VCBVolley Bartreng - VB
0
-
3
11
-
25
 
7
-
25
 
14
-
25
 
314CHEV Diekirch - CHEVVC St. Wiltz - VCSW
3
-
2
22
-
25
 
28
-
30
 
25
-
13
 
25
-
22
 
15
-
6
 
302RCHEV Diekirch - CHEVVolley Bartreng - VB
0
-
3
12
-
25
 
15
-
25
 
21
-
25
 
303RVB Amber-Lënster - VBALVC St. Wiltz - VCSW
3
-
0
25
-
5
 
25
-
19
 
25
-
16
 
304RVC Belair - VCBCHEV Diekirch - CHEV
0
-
3
21
-
25
 
16
-
25
 
11
-
25
 
305RVolley Bartreng - VBVB Amber-Lënster - VBAL
3
-
0
25
-
19
 
25
-
17
 
25
-
14
 
307RVB Amber-Lënster - VBALVC Belair - VCB
3
-
0
ff
25
-
0
 
25
-
0
 
25
-
0
 
308RVC St. Wiltz - VCSWVolley Bartreng - VB
0
-
3
13
-
25
 
17
-
25
 
20
-
25
 
310RVC Belair - VCBVC St. Wiltz - VCSW
0
-
3
24
-
26
 
19
-
25
 
19
-
25
 
312RCHEV Diekirch - CHEVVB Amber-Lënster - VBAL
3
-
1
25
-
15
 
18
-
25
 
25
-
21
 
25
-
12
 
313RVolley Bartreng - VBVC Belair - VCB
3
-
0
25
-
20
 
25
-
18
 
25
-
15
 
314RVC St. Wiltz - VCSWCHEV Diekirch - CHEV
3
-
2
13
-
25
 
28
-
26
 
23
-
25
 
25
-
19
 
15
-
13
 
Rank Team Matches Won Lost FF Sets Set Points Points
All Won Lost 3:0 3:1 3:2 2:3 1:3 0:3 Won Lost Won Lost Total
1 Volley Bartreng - VB 8 8 0 8 0 0 0 0 0 0 24 0 600 356 24
2 VB Amber-Lënster - VBAL 8 5 3 3 1 1 0 1 2 0 16 12 596 503 14
3 CHEV Diekirch - CHEV 8 4 4 1 2 1 2 0 2 0 16 16 676 660 13
4 VC St. Wiltz - VCSW 8 3 5 2 0 1 1 0 4 0 11 17 525 585 9
5 VC Belair - VCB 8 0 8 0 0 0 0 2 4 2 2 24 350 643 -2
Logo: Facebook