Logo: FLVB

Fédération Luxembourgeoise de Volleyball

3, route d'Arlon  •  L-8009 Strassen • Luxembourg

Tel: +352 - 48 41 86  •  Fax: +352 48 41 81 

Web: http://www.flvb.lu •  Email: mail@flvb.lu

Fédération Luxembourgeoise de Volleyball

Walfer wendet Blatt nach 2:0-Rückstand, 3:1-Sieg bringt Bartringen das Play-Off-Ticket

Foto: www.volleyball.lu (Francis Manderscheid)

Coupe de Luxembourg: Letz Volley Turniere in Belair.

 

 

Logo: Facebook