Skip to main content

Novotel Cup #34

27.-29.12.2023 - Gymnase Coque Luxembourg

Déi nächst Edition vum Novotelcup steet an de Startlächer. Dëst Joer gëtt tëschent de Feierdeeg gespillt.